Vis maior

A vis maior támogatás az önkormányzatok, valamint kistérségi társulások részére nyújtható - alapvetően természeti erők által okozott, előre nem kiszámítható esemény bekövetkezése után - a védekezési többletkiadás, valamint a kötelező önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati ingatlanokban esett károk részbeni helyreállításának támogatására.

A pályázat egyszerűen (on-line EBR42 rendszeren; http://ebr42.otm.gov.hu), költségmentesen igényelhető, amelynek az a célja, hogy a kárt szenvedett önkormányzat minél hamarabb a kárenyhítésben részesülve normalizálni tudja a kialakult helyzetet.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Magánszemélyek nem igényelhetnek vis maior támogatást!

Az önkormányzatok által, a vis maior támogatás igénylésére benyújtott pályázatok között több esetben fordul elő, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben foglalt kritériumokat nem veszik figyelembe a bejelentők. A nem körültekintően benyújtott igények kivizsgálása többletköltséget okoz, és erőforrást von el az eljáró államigazgatási szervektől.

A közös célként végzett munkánk hatékonysága érdekében kérem, hogy fogadja szíves tájékoztatásunkat az alábbiakban letölthető dokumentumon;