Hirdetmények - Tűzvédelem

Ügy száma: 35200/5583/2021. ált. Kifüggesztés napja: 2021.12.01
Ügyfél neve: Mohácsi Tankerületi Központ
Lakcíme/Székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.

Tárgy: Hirdetmény - A Mohácsi Térségi Általános Iskola (7700 Mohács, Széchenyi tér 17., 2274/1 hrsz.) épület, újonnan létesülő tűzszakaszába tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélyezési ügye