Kéményseprő-ipari közszolgáltatás határozatok

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, valamint a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprőipari tevékenység. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol addig a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosította az átmeneti ellátást.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (11) bekezdése szerint a közérdekű szolgáltató - az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján - átmeneti ellátásra történő kijelölésével kapcsolatos hatósági határozatok 2016. július 1-jén hatályukat vesztik.

Ennek megfelelően a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására történő közérdekű szolgáltató kijelölése tárgyában a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által hozott határozatok a törvény erejénél fogva 2016. július 1-jén hatályukat vesztették. A továbbiakban nincs hatásköre, lehetősége a tűzvédelmi hatóságnak közszolgáltató átmeneti ellátásra kijelölésére. A szolgáltatásból kiesett, kieső területeken, településéken a továbbiakban a katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv látja el a közszolgáltatási feladatokat.