Újabb sikeres gyakorlat Baranyában

2021. november 29.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság regionális vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlatot hajtott végre november 24-én, Vajszlón.

Vajszlói Fekete-víz, a gyakorlat helyszíne

A gyakorlatot az igazgatóság Vajszló polgármesterének támogatásával, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályával közösen szervezte. A rendezvény biztonságáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága, a Siklósi Rendőrkapitányság, valamint a Vajszlói Polgárőr Egyesület (Települési Önkéntes Mentőcsoport) gondoskodott, a gyakorlat idején a forgalom félpályán haladt. Az eseményen részt vett a Somogy-, valamint Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt hatósági és iparbiztonsági állománya is.

megnyitó beszéd
A résztvevőket Szűcs Tibor tűzoltó alezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelője köszöntötte. 

A gyakorlat alaphelyzete szerint 2021. november 24-én reggel telefonos bejelentés érkezett, mely szerint Vajszló közelében a Fekete-víz Vajszlói híd mellett, a töltés oldalban 1 db 1000 literes IBC tartály az oldalára fordulva fekszik. A tartály két oldalán UN 1202 (gázolaj) felirat látható, belőle sötétbarna színű anyag folyik a vízfolyásba.

A káresemény felszámolására sellyei és siklósi tűzoltókat riasztottak, továbbá a helyszínre érkezett a Katasztrófavédelmi Mobil Labor és a pécsi Vegyi Konténer is. A szennyeződést, melyet a gyakorlaton fűrészpor helyettesített, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei távolították el a vízről. Mintavételezés elvégzése céljából a Regionális Labor munkatársai érkeztek a helyszínre. Mindezt pedig a helyszíni hatósági cselekmények követték.

tűzoltók a gyakolraton

A rendezvény célja a szervezetek közötti kommunikáció, a vízminőségi káresemények kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrend gyakorlása, elmélyítése, az együttműködést célzó tapasztalatcsere volt. A helyszíni gyakorlatot a résztvevő szervezetek kiértékelték, tapasztalataikat megosztották egymással. 

A gyakorlat helyszíni vezetője és koordinátora, Szűcs Tibor tűzoltó alezredes, a résztvevők egyetértésével a napot sikeresnek ítélte meg, a gyakorlatot megfelelőre minősítette. A szervezetek pedig egyetértenek abban, hogy a jövőben is szívesen dolgoznának együtt egy-egy hasonló esemény alkalmával.

A szennyeződést eltávolították

Fotó: Otártics Roland tű. törzszászlós - Baranya MKI