Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján

Közzétéve: 2014-07-23
Határozatok

A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok. Tűzvédelmi határozatok. Iparbiztonsági határozatok.

Közzétéve: 2014-07-23
Határozatok

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályozása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve: 2014-07-23
Szakvizsgáztatás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok
Frissítve: 2014-10-20
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző nyilvántartásba vétele

Frissítve: 2014-10-20
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző nyilvántartásba vétele

Frissítve: 2014-10-20
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző nyilvántartásba vétele

Frissítve: 2014-10-20
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző nyilvántartásba vétele

Frissítve: 2014-10-20
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző nyilvántartásba vétele

Frissítve: 2014-10-20
Szennyvíz begyüjtési tevékenységet nyilvántartásba vevő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Háztartási szennyvíz átvételére köteles bebocsátási pontot kijelölő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Szennyvíz begyüjtési tevékenységet nyilvántartásba vevő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Szennyvíz begyüjtési tevékenységet nyilvántartásba vevő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Szennyvíz begyüjtési tevékenységet nyilvántartásba vevő határozat

Frissítve: 2014-10-20
Szennyvíz begyüjtési tevékenységet nyilvántartásba vevő határozat

Frissítve: 2014-10-14
kéményseprő ipari közszolgáltatásra kijelölés

Kirendelhető szakértők jegyzéke

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén a katasztrófavédelmi kirendeltségek eljárásában kirendelhető szakértők jegyzéke

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján


Gazdálkodási adatok

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján

2012. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2013. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. január 01. és március 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. október 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. január 01. és március 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen kifizetés nem történt.
2015. október 01. és december 31. közötti időszakban ilyen kifizetés nem történt.
2016. január 01. és március 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2016. április 01. és június 30. között ilyen kifizetés nem történt.
2016. július 01. és szeptember 30. között ilyen kifizetés nem történt.
2016. október 31. és december 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. január 01. és március 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. április 01. és június 30. között ilyen kifizetés nem történt.
 

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

2012. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2013. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. január 01. és március 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. július 01. és szeptember 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. július 01. és szeptember 30. között ilyen kifizetés nem történt.
2016. október 01. és december 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. január 01. és március 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. április 01. és június 30. között ilyen kifizetés nem történt.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.