Tűzvédelmi hatósági jogkör - általános II. fok, kiemelt I. fok (igazgatóság)

A tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

A tűzmegelőzési feladatokat a „Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály” látja el.

Hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Illetékessége Baranya vármegye közigazgatási területére terjed ki.

Cím: H-7630 Pécs, Engel János u. 1.

Postai cím: H-7602 Pécs, Pf.: 326

Telefonszám: (06-72) 587-100 , 896-900

Fax: (06-72) 587-109

E-mail: onenaln.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

Személyes ügyfélfogadás  előre egyeztetett időpontban a 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. szám alatti telephelyen.

A Igazgatóságon az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

postai úton (7602 Pécs, Pf.: 326)

személyesen (Pécs, Engel János u. 1. - titkárság)

írásbelinek minősülő elektronikus úton (pl.: cégkapu, ÉTDR)

Ügyintézők: a 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. szám alatti telephelyen

Fischer András tű. alez.

Arató Gábor tű. szds.

Zdelár Géza tű. szds.

Ádám Patrik tű. hdgy.

Sabac Andrea tű. hdgy.

Kozma Csaba tű. alez.

Szedeli István Zsolt tű. szds.