Tűzvédelmi hatósági jogkör - általános II. fok, kiemelt I. fok (igazgatóság)

A tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

A tűzmegelőzési feladatokat a „Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály” látja el.

Hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Illetékessége Baranya megye közigazgatási területére terjed ki.

Cím: H-7630 Pécs, Engel János u. 1.

Postai cím: H-7602 Pécs, Pf.: 326

Telefonszám: (06-72) 587-100 , 896-900

Fax: (06-72) 587-109

E-mail: onenaln.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

Személyes ügyfélfogadás  előre egyeztetett időpontban a 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. szám alatti telephelyen.

A Igazgatóságon az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

postai úton (7602 Pécs, Pf.: 326)

személyesen (Pécs, Engel János u. 1. - titkárság)

írásbelinek minősülő elektronikus úton (pl.: cégkapu, ÉTDR)

Ügyintézők: a 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. szám alatti telephelyen

Fischer András tű. alez.

Ádám Jenő tű. őrgy.

Arató Gábor tű. szds.

Zdelár Géza tű. szds.

Ádám Patrik tű. hdgy.

Sabac Andrea tű. hdgy.