Tájékoztató veszélyes tevékenység SEVESO III. szerinti azonosításához

SEVESO III. 2017 címmel szeptemberben és októberben szakmai napokat szervez a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendezvény célja, hogy elősegítse az irányelv hazai jogrendbe ültetése kapcsán módosult üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítését, feldolgozza a 2014-2016 közötti időszakban bekövetkezett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok tapasztalatait és ismertesse a vonatkozó hazai szabályozásban bekövetkező változásokat.

A szakmai napok során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén dolgozók, az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők és a szakértők lehetőséget kapnak arra, hogy elsajátítsák a kapcsolódó szabályozás előírásait és megismerjék azok végrehajtási lehetőségeit. A kétnapos képzésen alkalom nyílik a megváltozott rendelkezések kapcsán felvetődött kérdések megvitatására is.

Az idén három alkalommal, szeptember 18-19., október 16-17., és október 19-20. között, a megszokott helyszínen, a balatonföldvári Hotel Jogarban zajlanak majd a szakmai napok, amelyre 2017. szeptember 8-ig jelentkezhetnek az érintettek.