Letölthető kiadványok pedagógusok és gyermekek részére

Tüzet viszek... - tűzvédelem óvodásoknak

Az óvodás korosztály számára összeállított tűzmegelőzési program kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon a kisgyerekeket körülvevő külső világ tevékeny megismeréséhez, a biztonságos életvitel szokásainak alakításához. Cél a fejlettségüknek megfelelő tájékoztatás, figyelemfelkeltés, az óvatosságra intés, nem pedig az elriasztás, vagy a tiltás! A téma jellegzetességei miatt különösen alkalmas az önfegyelem, a szabálytudat alakítására, a helyes szokások kialakulásának és az élet és a környezet védelmét szolgáló magatartásminták megalapozására. A képek átfogják a kisgyermekek számára fontosnak ítélt, a tűzmegelőzéshez, a tűzveszélyes helyzetekhez és a tűzesetekhez kötődő alapvető ismereteket. A füzetben találhatók színező lapok, valamint olyan képsorozatok, amelyek - szétvágás után - csoportosításra, válogató elemzésre, történetkirakásra stb. is alkalmasak, de applikációs képekként is használhatók.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Tűzre, vízre vigyázzatok… - munkafüzet 6-8 éveseknek

A foglalkoztató füzet alapvető információkkal szolgál a tűzzel kapcsolatos információkról. Bemutatja azt, hogy mire használják az emberek a hétköznapokban a tüzet, milyen előnyei, és milyen veszélyei vannak. Emellett játékosan megtanítja a gyerekeknek azt is, hogy milyen éghető anyagokkal találkozhatnak a közvetlen környezetükben. Az iskolások játékosan megtanulhatják azt is, mi a teendő tűz esetén, és hogy kell telefonálni a tűzoltóknak.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Tűzre, vízre vigyázzatok... - munkafüzet 8-10 éveseknek

Ebben az életkorban már a fő cél a tudatos viselkedésre való felkészítés, a veszélyhelyzetek megelőzéséhez szükséges ismeretek átadása, az elvárható - ön- és mások mentésére szolgáló  magatartásminták megismertetése, gyakoroltatása.

A főbb témák a következők:

  • Az emberek tűzzel való kapcsolatának története
  • A tűzgyújtás története
  • Tűzmegelőzés a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) és a szabadban
  • A gyújtás és oltás alapvető szabályai
  • Menekülés, segítségkérés, elemi elsősegély
  • Alapismeretek a tűzoltóságokról

A tantárgyközi kapcsolódásra lehetőséget teremt a számos irodalmi és természettudományi kitekintés. A feldolgozáshoz célszerű kilépni a tantermi környezetből, hiszen a közvetlen megfigyelés és a tevékenykedés során jobban rögzülnek a szükséges ismeretek, illetve gyakorlással elsajátíthatók a megfelelő készségek.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Tűzre, vízre vigyázzatok... - munkafüzet 10-12 éveseknek

A sorozat harmadik füzete számol azzal, hogy 10-11 éves korban gyakori az iskolaváltás. A második füzet témakörei itt is megtalálhatók, természetesen már kibővített terjedelemben.
Az életkori sajátosságokra alapozva nagy hangsúlyt kap a veszélyhelyzetekben előhívandó készségek kialakításához, belsővé válásához szükséges tevékenységek, magatartásmódok gyakoroltatása.

Felügyelet mellett kipróbálható a biztonságos gyújtás, illetve megismerik a kézi tűzoltó készülékek működését.
Gyakorolják a háztartásban használt berendezések biztonságos használatát, elmélyítik a szabadidőben és ünnepekkor alkalmazandó tűzmegelőzési szabályokat.
Gyakorolják a szabályos tűzjelzést és a pánikmentes menekülést a különféle rendeltetésű épületekből.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Tűzre, vízre vigyázzatok... - munkafüzet 12-14 éveseknek

A 12-14 évesek számára összeállított füzet felöleli mindazt az elméleti és gyakorlati ismerethalmazt, melynek segítségével a tanulók elsajátíthatják a veszélyhelyzetben követendő viselkedésmintákat, bővíthetik elméleti ismereteiket, megismerhetik állampolgári kötelezettségeiket. Fontos cél, hogy értsék a használati utasítások szabályait, tudják biztonságosan kezelni a leggyakrabban használt eszközöket, gyakorlottá váljanak az önellátáshoz szükséges alapvető tennivalókban, a biztonságos életvitelhez szükséges problémamegoldásban, jól kezeljék a döntéshelyzeteket.
A foglalkozások során gyakorlatot szerezhetnek az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapkészségekben, tájékozódhatnak a tűzoltóságokról.
A 14 éves kor megfelelő idő arra, hogy belsővé váljon a tanulók szabálykövető magatartása minden területen, mely mögött tudatos ismeretalkalmazás áll.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Biztonságos ünnepeket! - Felkészítő, foglalkoztató lapok a téli szünidőre

A karácsonyi ünnepeket megelőzően fontos, hogy a gyerekek és a szülők is tudatosan felkészüljenek erre az időszakra. A foglalkoztató füzet azzal a céllal készült, hogy a szülők a gyerekekkel közösen hozzászokjanak a biztonságos ünnepek gondolatához, és hogy alapvető információk birtokában ők is részesei legyenek a megelőzésnek. A foglalkoztató füzet külön foglalkozik a lakástüzek megelőzésével (karácsonyfaégő, adventi koszorú, gyertyák), a szén-monoxid mérgezés megelőzésével és a biztonságos téli sportolással (szánkózás, korcsolyázás).

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Óvodai foglalkoztató

Útkereső feladat keretében találkozhatnak a kicsik a természetben előforduló veszélyekkel, és a tűzoltókkal.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


Óvodai pedagógusoknak

Tájékoztató anyag óvodai pedagógusok részére a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban. A tájékoztató iránymutatást ad arra, hogy milyen formában lehet a gyerekek tűzmegelőzési ismereteit bővíteni.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető


112 Fontos tudnivalók veszélyhelyzetben

A 8-10 éves korosztály részére készült foglalkoztató munkafüzet segítséget nyújt a gyerekek biztonságkultúrájának kialakításában. Olyan veszélyhelyzeti ismereteket közvetítenek a feladatok, amelyek a hétköznapokban is előfordulnak. Az ismeretek a gyerekek részére aktív, felfedező módon, játékos formában adja át a munkafüzet. A 12 jó tanácshoz kötött feladatsor jól használható a tanítási órák anyagainak kiegészítéseként.

Ide kattintva letölthető és megtekinthető