Igazgatási szolgáltatási díjak

Az alábbiakban felsorolt 2012. május 3. után indult hatósági eljárások első- és másodfokú tűzmegelőzési szakhatósági eljárásaiért 13 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

4. Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

6. A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban

7. Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

8. Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

9. Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

10. Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

11. Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

A díj megfizetését a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlája javára átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. Fontos, hogy az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak az eljárás fentiek szerinti megnevezését.Sárga csekket mind a hatóságoktól, mind pedig a tűzvédelmi szakhatóságtól igényelhet.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a hatósági eljárás megindítása előtt kell megfizetni. A díj megfizetését az eljáró szerv részére az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.

A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését - amelynek mértéke azonos az első fokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél a fentiek szerint, az eljárás megindításakor köteles igazolni az eljáró szerv részére.

Ha az ügyfél a kérelmet az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor az ügyfelet figyelmezteti - végzésben hiánypótlásra felhívás keretén belül - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére azzal, hogy a díjat fizesse meg. A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget. A hatóság csak akkor keresi meg a tűzvédelmi szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/