Kéményseprő-ipari tevékenység

Az égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával, és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztató ide kattintva elérhető.

A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari tevékenységének központi honlapja ide kattintva elérhető.

A katasztrófavédelem ellátási körébe került területek, települések térképe ide kattintva megtekinthető.

2024. január 1-től Baranya vármegye teljes közigazgatási területe vonatkozásában, a kéményseprő-ipari tevékenységet közfeladatként a katasztrófavédelem látja el (természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan, valamint társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében).

Kéményseprő-ipari szolgáltatóknak:

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Baranya vármegyei székhely esetén a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel.  Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Baranya vármegyei székhely esetén a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

A bejelentés és az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság  (Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság a  eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
  • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
  • A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
  • A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
  • A kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról szóló 7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás
  • A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rendelet
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
  • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/


Letölthető dokumentumok (xls):

A Baranya vármegyei székhelyű kéményseprő-ipari közszolgáltatókat, valamint a 2016. július 1. után nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatókat tartalmazó közhiteles nyilvántartás az alábbi linkről tölthető le, és tekinthető meg:

Kapcsolódó dokumentumok (html):

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató és képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

A szolgáltatási tevékenység bejelentésére szolgáló adatlap az alábbi hivatkozásra kattintva tölthető le: