ADR

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet alkotja: az „Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások” című A melléklet, illetve „A szállítóeszközökre és a szállításokra vonatkozó előírások” című B melléklet. Az ADR megállapodást 1957-ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá. A legfrissebb kiadást ADR 2013 néven ismerjük, amelyet a belföldi közúti áruszállításokra is alkalmazni kell a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CX. törvény rendelkezései értelmében. A belföldi eltéréseket a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet adja meg. Fontos megemlíteni, hogy a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint, ha az ellenőrző hatóság az ellenőrzés során a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabálytalanságot állapít meg, a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni és az ott meghatározott szankciókat alkalmazni. A jogszabály rendelkezése kógens, nem tartalmazza a megengedő jellegre utaló kötőszót, így attól az eljáró hatóságnak eltérni joga nincsen, így amennyiben a külön jogszabályban meghatározott mulasztás megvalósul, úgy az ahhoz tartozó bírságtételt ki kell szabnia a hatóságnak. A fentiekben említett külön jogszabály a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet.
A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a veszélyes áru szállítás ellenőrzésével és a feltárt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos hatósági jogkörével Baranya Megye közlekedésének biztonságához nagymértékben járul hozzá.