ICAO

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a jogszabályban meghatározott veszélyes áruk légi szállításra történő előkészítésének, valamint a légi úton beérkezett veszélyes áruk nem közvetlenül légi úton történő továbbításának ellenőrzését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv is végzi.  A légiközlekedésről szóló törvény 73. § a) pont aa) alpontjában szereplő felhatalmazó rendelkezés alapján a hatósági eljárás részletes szabályait a 2014. december 12-én megjelent, a veszélyes áru lég szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályiról szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.

A katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzési és bírságolási jogkörét, valamint a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban alkalmazandó bírságok mértékét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegét a fenti korm. rendelet tartalmazza. A jogszabály rendelkezése kógens, nem tartalmazza a megengedő jellegre utaló kötőszót, így attól az eljáró hatóságnak eltérni joga nincs.

 

A légi szállítási ágazat vonatkozásában a  kiszolgáló szervezetnek bejelentési kötelezettsége van az alábbiak szerint.

A bejelentés határideje:

 1. A kiszolgáló szervezet a veszélyes áru légi szállítása során a külföldről érkező veszélyes áru repülőtérre érkezésének tényét köteles a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének honlapján keresztül, vagy a katasztrófavédelmi hatóság illetékes területi szervének ügyeletére az érkezést követő három órán belül írásban, magyar vagy angol nyelven, elektronikus aláírással ellátott e-mail vagy telefax formájában – az 1. melléklet szerinti adattartalommal – bejelenteni.
   
 2. A veszélyes áru légi úton történő továbbítását a kiszolgáló szervezet vagy a feladó a továbbítás megkezdésének tervezett időpontját legalább három órával megelőzően, amennyiben a veszélyes áru életmentést szolgál, egy órával megelőzően az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles bejelenteni.
   
 3. A bejelentésre kötelezettnek a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást a továbbítás megkezdésének bejelentett időpontjától számított legkésőbb egy órán belül, az 1. pont szerinti módon jeleznie kell a katasztrófavédelmi hatóság részére.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

 1. Azon veszélyesáru-továbbításra, amelyet a Technológiai Utasításban szereplő korlátozott vagy engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség alapján végeznek.
   
 2. Nukleáris anyagok légi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció minősített adatokat tartalmaz.
   
 3. Az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.