ADN

Az ADN a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

A legfrissebb kiadást ADN 2013 néven ismerjük. A nemzetközi megállapodás hatályos változatát a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2013. évi CXI. törvény hirdette ki.

A katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzési és bírságolási jogkörét, valamint a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban alkalmazandó bírságok mértékét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A jogszabály rendelkezése kógens, nem tartalmazza a megengedő jellegre utaló kötőszót, így attól az eljáró hatóságnak eltérni joga nincs.

 

A vízi szállítási ágazatban a szállítást végző vállalkozásnak bejelentési kötelezettsége van az alábbiak szerint.

A bejelentés határideje:

Veszélyes áru vízi szállítása esetén a bejelentést legalább 24 órával az árutovábbítás megkezdése előtt teljesíteni kell.

A veszélyes áru vízi szállítását vagy fuvarozását végző vállalkozás köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást, vagy a bejelentésben szereplő adatok esetleges módosítását a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig jelezni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

Veszélyes áru vízi szállításaesetén az adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni azon veszélyes áru szállítása során, amely szállítás adatai a RIS-rendszerben rögzítésre kerültek, illetve a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök szállítására.