Tájékoztatók

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálata ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatásokat 2015. január 1-jét követően már csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül tudják benyújtani. A hatóságnak a felszíni és a felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében nem áll módjában a papír alapon vagy korábbi adatszolgáltatási nyomtatványokon benyújtott adatszolgáltatást elfogadni. A jogszabályi változásokról, a nyomtatványokról és azok kitöltésével kapcsolatos információkról a web.okir.hu oldalon bővebb tájékoztatást kaphatnak.

A vízkészletjárulékra vonatkozó adatlapok (bevallás, nyilatkozat) letölthetőek a https://www.vkj.gov.hu/ oldalról, amelyet ki kell nyomtatni és aláírva, eredetben megküldeni (papír alapon, postai úton). Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek elektronikus úton kell beadni a nyilatkozataikat (e-mailben nem lehet teljesíteni). Elektronikus út: https://epapir.gov.hu/ -Ügyfélkapu/ Cégkapu/

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok itt érhetőek el.

__________________________________________________________________________________________

Változnak a vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályok

A hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében belügyminiszteri rendelet módosította a még 1999-ben kiadott, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletet. A módosítás eredményeképpen a 2017-re vonatkozó vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség jelentősen megváltozott.

A hatályos szabályozást azért kellett módosítani, hogy érvényesüljön az Európai Unió Víz Keretirányelvének 9. cikkében foglalt költségmegtérülési elv. Ez előírja, hogy a vízhasználóknak részt kell vennie a felmerülő költségek viselésében.

A jogszabály változása miatt a katasztrófavédelem vízügyi hatósági hatáskörében eljárva köteles felülvizsgálni a vízkészletjárulék fizetésével érintett vízjogi engedélyeket és az új szabályozásnak megfelelően hivatalból módosítania kell azokat. Annak érdekében, hogy a vízkészletjárulék fizetésére kötelezett ügyfelek kellő időben kézhez kapják a határozatokat és felkészüljenek annak jövő évben esedékes végrehajtására, ütemterv készül, amely alapján ez év végéig országosan mintegy tizenötezer határozatot vizsgálnak felül.

A jogszabály-módosítás alapján a vízkészletjárulékkal kapcsolatos előírások több helyen is változnak. Így például a gazdálkodóknak az öntözési, rizstermelési és halgazdálkodási vízhasználatért vízkészletjárulékot (a felszíni vagy felszín alatti víz használatának az árát), továbbá a víz kivételének és továbbításának költsége után vízszolgáltatási díjat kell fizetni. Megváltoztak azok a speciális szorzószámok, amelyek az alapjárulékot a vízhasználat és a vízkészlet jellegétől, valamint az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függően módosítják. A vízgazdálkodási törvény október elsejétől hatályos előírásai szerint a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési célú vízhasználat esetében évi ötvenezer, halgazdálkodás és rizstermelés esetében évi százötvenezer köbmétert meg nem haladó vízmennyiség után. A jogszabály új vízhasználati kategóriaként bevezeti az ökológiai vízhasználatot, vagyis amikor a vizet a természeti rendszerek fennmaradásához, megóvásához veszik igénybe. A hőellátási célú vízhasználat helyett a megújuló energia célú vízhasználat fogalma jelenik meg, ami nem más, mint „a felszíni vagy felszín alatti vízkészletnek kizárólag a hőenergiáját hasznosító vízhasználat a vízkészlet hőmérsékletétől függetlenül, továbbá a biomassza kizárólag hőhasznosításhoz kapcsolódó vízhasználata”. Egyebek mellett változnak a tartósan vízhiányos időszak alatt történő vízhasználat járulékfizetési szabályai is: az ilyen időszakokban a vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét a vízhasználó kérésére húsz százalékkal csökkenteni kell. Ehhez a vízhasználónak kérelmet kell benyújtania az illetékes hatósághoz a vízhiányos időszak kezdetét megelőző tizennégy napon belül. A tartósan vízhiányos időszak várható kezdetéről és végéről – a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével – a vízgazdálkodásért felelős miniszter közleményt tesz közzé a Hivatalos Értesítőben. A kedvezmény feltétele, hogy a vízhasználó a kivett víz mennyiségét oly módon vezesse, hogy abból meg lehessen állapítani, mennyi volt az, amit a vízhiányos időszakban vett ki.

A legfontosabb változásokról részletes tájékoztató elérhető a BM OKF és az igazgatóságok honlapjain. További információt a vízügyi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyfélfogadási időben biztosítanak.

__________________________________________________________________________________________

Bírság helyett fennmaradási engedélyt kaphatnak az engedély nélküli fúrt kutak

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Az engedélyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország területén a vízkivételt biztosító vízilétesítmények vonatkozásában a jogkövető magatartás erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és a vizek jó állapotának megőrzése megvalósuljon. Ennek
megfelelően ismertté váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és biztosított legyen a vízkészlet igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági felügyelet.

Letölthető dokumentum:

A témában kiadott bővebb információkkal szolgáló tájékoztató kiadvány ide kattintva érhető el, és tölthető le.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
  • A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
  • A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendel

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/


Kapcsolódó dokumentumok:

OKIR Kapu adatszolgáltatási tájékoztató (2019.12.07.)

TÁJÉKOZTATÓ A VÍZKÉSZLETJÁRULÉK BEVALLÁS TECHNIKAI VÁLTOZÁSAIRÓL (2019.12.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásról (2019.12.07.)

TÁJÉKOZTATÓ A VÍZJOGI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA A VÍZKÉSZLETJÁRULÉK BEVALLÁS TELJESÍTÉSÉRŐL (2019.12.07.)

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉVEL A 2018. JANUÁR 1-JÉTŐL ELEKTRONIKUSAN INDÍTHATÓ VÍZÜGYI IGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI KÉRELMEKRŐL (2019.12.07.)

Kiegészítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz – a vízhasználói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató (2019.12.07.)

Kiegészítés az adategyeztetésre vonatkozó tájékoztatóhoz – az üzemi fogyasztói adategyeztető űrlap online kitöltésének részletes bemutatása, valamint a kapcsolódó kitöltési útmutató (2019.12.07.)

Tájékoztató - A 2018. január 1. napját követően indult, mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2019.12.07.)

Tájékoztató - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról (2019.12.07.)

Tájékoztató a vízgazdálkodási törvény 2018. december 21. napjától hatályos módosulását megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetetett felszín alatti vízkivételt bi (2019.12.07.)

VIZEK-projekt tájékoztató brosúra - 2 (2019.12.07.)

VIZEK-projekt tájékoztató brosúra - 1 (2019.12.07.)

A VIZEK-projekt bemutatása (2019.12.07.)