Vízkészletjárulék bevallása és fizetése

Negyedéves bevallás: 

Negyedéves bevallásra kötelezettek a nagyfogyasztónak minősülő vízhasználók, illetve az üzemi fogyasztók.

Nagyfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m3/nap mennyiséget.

Üzemi vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

A nagyfogyasztó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (B adatlap) a tényleges vízigénybevételéről. Ha az adott negyedévben bármilyen okból nem történt vízhasználat, az nem mentesít a 0 m3-es nyilatkozat megtétele alól. A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.

Az üzemi fogyasztó negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (E adatlap) a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról. Az éves adatokról - összevontan is - a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (F adatlap). A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.

Éves bevallás: 

Éves bevallásra kötelezettek a kisfogyasztónak minősülő és időszakos vízhasználók.

Kisfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget.

Időszakos fogyasztó az, aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.

Éves bevallásra kötelezettek a létesítési/szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó.

Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (C adatlap).Az alábbi esetekben - a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alóli mentességtől függetlenül – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségek fennállnak:

  • a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség azon része után, amely nem vehető igénybe, mert a vízkészlet természeti okokból nem áll rendelkezésre,
  • ha a hatóság a vízkivételt korlátozta,
  • az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,
  • tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után,
  • a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedélyben megadott vízmennyiségből a tél végi többletvizek – felszíni vizek, ár- és belvizek – visszatartásából és tározásából származó hasznosított vízkészlet után, amennyiben a vízügyi igazgatási szerv igazolja, hogy a vízkivételi ponton a többlet felszíni víz mennyisége rendelkezésre áll.

A közmű szolgáltató köteles nyilatkozni (K adatlap) a vele szerződésben álló üzemi fogyasztók részére lekötött és kiszolgáltatott vízmennyiségekről a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére.

A létesítési vagy szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó éves bevallási kötelezettségű, a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles benyújtani a nyilatkozatot (L adatlap) az illetékes vízügyi hatóság részére, illetve megfizetni a vízkészlet járulékot.

A szükséges adatlapokat a www.vkj.gov.hu oldaláról a vkj bevallás fülre kattintva a letölthető adatlapok menü alatt találják. 

Fizetési határidők

NEGYEDÉVES BEVALLÁSRA KÖTELEZETT VÍZHASZNÁLÓ (NAGYFOGYASZTÓ)

A naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni. A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.

ÉVES BEVALLÁSRA KÖTELEZETT VÍZHASZNÁLÓ (KISFOGYASZTÓ, IDŐSZAKOS FOGYASZTÓ)

A tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.

ÜZEMI FOGYASZTÓ

Tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának vízkészlet járulék számlaszáma:  10024003-01040016-00000000