Szervezeti, személyzeti adatok


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honlapjának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje. 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, továbbá alárendeltségében költségvetési szerv nem működik.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2021-05-03


Dátum Megnevezés
2021-05-03
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2021-01-06
Szervezeti struktúra

Frissítve: 2017-09-06
Szervezeti elemeink feladatai

Dátum Megnevezés
2021-03-25
Szervezeti struktúra
2021-03-25
Szervezeti struktúra
2020-01-06
Szervezeti struktúra
2017-09-06
Szervezeti elemeink
2017-08-09
Szervezeti struktúra
A katasztrófavédelem vezetői

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2014-07-23
Az igazgatóság vezetői


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns