Szervezeti, személyzeti adatok


Felügyelt költségvetési szervek

Közzétéve: 2022-12-01
Katasztrófavédelmi Kirendeltségek

Közzétéve: 2022-12-01
Tűzoltóságok

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honlapjának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje. 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, továbbá alárendeltségében költségvetési szerv nem működik.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítve: 2022-12-01
Elérhetőségi adatok

Dátum Megnevezés
2021-05-03
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2023-04-25
Szervezeti struktúra

Frissítve: 2017-09-06
Szervezeti elemeink feladatai

A katasztrófavédelem vezetői

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2014-07-23
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.