Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2020-09-06
Éves elemi költségvetés 2020. II.

Közzétéve: 2020-09-06
Éves elemi költségvetés 2020. I.

Frissítve: 2019-01-24
Éves elemi költségvetés 2019

Frissítve: 2018-06-29
Éves elemi költségvetés_2018

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Frissítve: 2020-01-06
Számviteli beszámoló 2018.

Frissítve: 2018-07-20
Számviteli beszámoló_2017

Adományok
Közzétéve: 2020-09-06
Adományok 2019.

Közzétéve: 2019-08-29
Adományok 2018.

Közzétéve: 2019-08-29
Adományok 2017.

Frissítve: 2018-11-19
Adományok 2016.

Dátum Megnevezés
2019-08-29
Adományok 2017.

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Dátum Megnevezés
2017-08-09
Szerződések
Koncessziók

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazagtóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Frissítve: 2017-08-09
Koncessziók

Dátum Megnevezés
2017-08-09
Koncessziók
2016-07-12
Koncessziók
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről nem történt.

Frissítve: 2017-08-09
Egyéb kifizetések

Dátum Megnevezés
2017-08-09
Egyéb kifizetések
2016-07-12
Egyéb kifizetések
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2020-03-31
2020. évi közbeszerzési terv

Közzétéve: 2019-08-29
2019. évi közbeszerzési terv

Frissítve: 2018-03-19
2018. évi közbszerzési terv